Spotřebitelským úvěrem se obvykle rozumí krátkodobý úvěr na menší finanční obnos, jehož podmínky jsou uvedeny ve smlouvě, kterou podepisuje žadatel při získání úvěru. V ní musí být uvedena částka, kterou žadatel obdrží při podpisu smlouvy, ale i počet a výše splátek, které musí žadatel zaplatit. Je třeba dát pozor na poslední splátku. Pokud není její výše ze smlouvy zřejmá, doporučuje se smlouvu nepodepisovat. Pozornost je třeba věnovat i dalším podmínkám, podle kterých musí žadatel zaplatit poplatek za uzavření smlouvy o úvěru, za jeho zprostředkování, spravování, otevření úvěrového účtu nebo pokutu či sankční úroky za opožděnou platbu apod., neboť každá taková platba navíc půjčku prodražuje. Za solidní smlouvu lze považovat pouze takovou smlouvu, v níž je uvedena konečná částka, kterou bude třeba zaplatit.

Štítky: , , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci