Směnka je cenný papír, kterým se výstavce (emitent) bezpodmínečně zavazuje, že osobě ve směnce uvedené (remitentovi) ve stanovené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila ve stanovené době a na určeném místě směnečnou sumu osobě, která je ve směnce uvedena (cizí směnka).

Štítky: , , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci