Jedná se o obchodní operaci mezi leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem, jejíž podstatou je pronájem výrobku nájemci po určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek s možností přechodu výrobku do vlastnictví nájemce po skončení doby trvání leasingové smlouvy.

Štítky: , , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci